listingdisplay.aspx

Tìm bạn - mrv

Tìm bạn

Description
 
Tôi là thiếu uý Mức, muốn tìm ban Lê Chu Ấn, đại uý cảnh sát , phòng biên tập , nha tâm lý chiến , bộ tư lệnh cảnh sát . Trước đây ở quận Phú Nhuận , mất liên lạc đã lâu.Ai biết tin , vui lòng liên lạc 714-623-6379 , Jenny, con gái tôi.Xin cảm ơn.
[ID# 343937]  [Ref Order# 000000]