listingdisplay.aspx

TÌM ÂN NHÂN - BS. Nguyễn Văn Long - mrv

TÌM ÂN NHÂN - BS. Nguyễn Văn Long

Description
 
Tôi tên Huỳnh Quang Minh, cựu Thiếu Tá Quận Trưởng, Quận Nhì Thị Xã Cần Thơ. Tìm BS. Nguyễn Văn Long (không nhớ rỏ chữ lót) (BS. trước năm 1975). Năm 1978, BS. LONG phụ trách chuyên khoa về bệnh Tim ở bệnh viện Đa Khoa Cần Thơ; Xin Hậu tạ
[ID# 379644]  [Ref Order# 000000]