aboutus.aspx

Nguoi Viet Rao Vat - Classified Ads - mrv

Rao Vặt Người Việt - About Người Việt Classified

  • Khởi đầu từ năm 1978 và phát triển không ngừng từ đó đến nay, Rao Vặt Người Việt đã đóng góp rất nhiều cho cộng đồng Người Việt hải ngoại trong việc trao đổi thông tin thương mại như: “Bán Nhà, Bán Xe, Sang Nhượng Cơ Sở, Phòng Cho Thuê, Việc làm… và rất nhiều danh mục hữu ích khác”
  • Starting from 1978 and never stop to improve, Nguoi Viet Classified has contributed tremendously to the overseas Vietnamese community in the exchange of trade information such as: “House for sale, Auto for sale, Business Opportunities, Rooms To Share, Employment…and many other useful categories”.
  • Rao Vặt Người Việt có lượng rao vặt phong phú và đa dạng nhất trong tất cả các báo Việt ngữ trên thế giới với hơn 70 danh mục rao vặt khác nhau.
  • Nguoi Viet Classified has the richest and most diverse Classified Ads section of all the Vietnamese-language newspapers in the world with over 70 different categories Classified Ad..
  • Rao vặt Người Việt mang lại cho Quý khách kết quả nhanh chóng, hữu hiệu! Nhờ vào lượng phát hành lớn lao và rộng rãi của nhật báo Người Việt cộng thêm số người đọc đông đảo trên trang mạng (online).
  • Base on the large amount of circulation and the widespread of distribution, Nguoi Viet Classified provides you the results quickly and efficiently! Rao vặt Nguoi Viet also has a large number of readers on the website.

    .
         Liên lạc (Contact us):
 
         Quận Cam - Orange County 
 
         14771 Moran Street
         Westminster, CA 92683, USA

         Điện Thoại (Tel): 714-892-9414   Ext 0; 101; 103; 105.
         Fax: 714-894-1381
         Điện Thư (Email): raovat@nguoi-viet.com
 
         Quận Los Angeles County 
 
         
306 E. Las Tunas Dr. San Gabriel , CA 91776, USA
         
         Điện Thoại (Tel): 626-898-4538.
         Cell: 626-636-5236.
         Fax: 626-287-6507.
         Điện Thư (Email): raovat@nguoi-viet.com